Do you speak English? aneb Jak jsou na tom Evropané s angličtinou?

O faktu, že je angličtina nejrozšířenějším světovým jazykem, nemůže být pochyb. Zajímají vás však konkrétní čísla? Jak jsou na tom s angličtinou v ostatních evropských zemích? A co u nás v České republice, jak jsme lingvisticky zdatní? 

Kolik lidí mluví anglicky u nás v ČR a kolik lidí celkově v Evropě?

Přinášíme vám aktuální informace z roku 2019.

Jak jsou na tom s angličtinou Evropané?

Ve státech Evropské unie v současné době žije 450 milionů osob a je uznáváno 20 úředních jazyků.

Znalost cizího jazyka je cestou k porozumění a mezikulturní toleranci. Dovednost domluvit se v cizím jazyce usnadňuje studium, práci a cestování po Evropě a jiných státech díky interkulturní komunikaci.

Dle výsledků českého statistického úřadu se 56% občanů EU domluví kromě svého mateřského jazyka ještě jedním jazykem, 28% Evropanů disponuje znalostí dalších dvou cizích jazyků, dalšími třemi cizími jazyky se domluví 11% a celých 44% již nemluví žádným jiným jazykem než svou mateřštinou.

Většina Evropanů se domnívá, že znalost cizího jazyka jim poskytuje větší výhodu. Celých 83% občanů EU uvedlo, že jim znalost cizího jazyka může být osobně přínosná a celých 53% Evropanů považuje znalost cizího jazyka za velmi užitečnou.

Nejvíce Evropanů se anglicky naučilo na základní a střední škole, a to celkem 65% dotázaných.

Angličtina je dle ČSÚ nejrozšířenějším jazykem v celé Evropě, celých 51 % občanů Evropské unie hovoří anglicky buď jako svou mateřštinou nebo cizím jazykem. Angličtina je mateřským jazykem pro 13% Evropanů a celých 38 % Evropanů disponuje znalostí angličtiny tak dobře, že se dokáží tímto jazykem domluvit. Druhým cizím jazykem je němčina a na třetím místě je francouzština, těmito jazyky mluví 14% Evropanů.

A jaká je nejčastější motivace znalosti cizího jazyka?

Coby nejčastější příklady motivace, proč se učit cizí jazyk, byly uvedeny převážně praktické důvody znalosti cizího jazyka. Ve většině případů lidé tuto motivaci odůvodnili jako příležitost využít cizí jazyk v práci, celkem 32% z dotázaných, další se učí anglicky, protože mají za cíl pracovat v zahraničí, celkem 27%. Učení cizího jazyka z důvodu jeho využití ke komunikaci na zahraniční dovolené uvedlo 35% osob a 27% se učí cizí jazyk pro osobní uspokojení.

Dalšími důvody byly možnost práce v zahraničí (27%), kvůli získání lepší práce v ČR (23%), kvůli schopnosti porozumět lidem z cizích zemí (21%) apod.

A jak je na tom ČR?

V roce 2016 bylo dle ČSÚ zjištěno, že v české populaci mají alespoň minimální znalost cizího jazyka čtyř pětiny Čechů ve věku 18-69 let, což je celkem 79% obyvatel ČR. Z toho 23% dotázaných disponovalo pouze minimální znalostí cizího jazyka. Znalost cizího jazyka v ČR závisí na věku občanů, nejvíce anglicky mluvících je v ČR ve věku 18–24 let a nejméně občané ČR ve věku 60-69 let.

Znalostí anglického jazyka disponuje v České republice necelá polovina (45 %) obyvatel, ovšem 10% českých občanů ji umí pouze minimálně a 14% na základní úrovni. Středně pokročilou znalostí angličtiny, která již vyžaduje znalost jazyka na běžné komunikační úrovni, se může chlubit přibližně 15% populace, velmi pokročilou angličtinou pak 7% Čechů.

Celých 89% občanů ČR uvedlo, že by se měli angličtinu učit děti ve školách.

Co se týká výuky cizích jazyků v jazykových kurzech nebo u soukromých lektorů, této možnosti využívalo v roce 2016 asi 6% mužů a 8% žen v České republice, přičemž šlo zejména o angličtinu.

Závěr

Angličtina je stále potřebnějším cizím jazykem v Evropě a počet anglicky mluvících lidí se neustále zvyšuje. Důležitost znalosti cizího jazyka, zejména angličtiny, je zřejmá dle odpovědí jak občanů ČR, tak i občanů jiných evropských států.

Proto neváhejte a přidejte se k více než polovině občanů EU a více než 30% lidí z celé planety, kteří umí anglicky, protože angličtina je stále nejoblíbenější cizí jazyk na světě.