Anglicky 4x rychleji? Jde to vůbec?

Slyšeli jste někdy o Callanově metodě, ale nedokážete si ji zařadit? Často je s ní spojen podtitul - "anglicky 4x rychleji" - ale proč vlastně? Je doopravdy tak efektivní? Pro koho je vhodná? Můžou se jí učit i děti? Čtěte dále!

V čem je Callanova metoda jiná než ostatní?

Mnoho studentů snahu naučit se anglicky vzdá dřív, než vlastně pořádně začne. A čím to je?
Většina výukových metod zahrnuje vyplňování cvičení, předčítání článků nahlas, dlouhé čtení textů; to vše vyvolává dojem, že učení angličtiny musí být nutně nudné a jednotvárné. Opačný extrém mohou být hodiny konverzace, kdy člověk sice mluví, ale zároveň si z lekce nic neodnáší.
Callanova metoda představuje komplexní kombinaci efektivních způsobů učení angličtiny – a to zábavnou, dynamickou a veskrze nenásilnou formou. Lekce jsou založeny pouze a výhradně na řízené komunikaci – lektor položí otázku, student příslušně odpoví; ve třídě není ani na minutu ticho, a tím pádem student nemá šanci ztratit pozornost a začít se nudit. Žádné doplňovačky či čtení s porozuměním. Student se přirozeně zbaví ostychu a naučí se mluvit v ucelených gramatických vazbách, aniž by se je musel biflovat nazpaměť. Callanova metoda znamená konec opakovanému a neefektivnímu začínání s angličtinou pořád a dokola – jakmile s ní začnete a uvidíte první výsledky, zbavíte se jednou provždy nálepky věčného začátečníka.

Co je principem Callanovy metody?

Principů této metody je hned několik, přičemž tím nejvíce prominentním je neustálé opakování. Student se naučí slovíčko, dostane k němu překlad do rodného jazyka, a je vyzván k okamžité reakci na otázku, která daný termín obsahuje. V čem je tento postup užitečný? Krom toho, že si student obohatí slovní zásobu o nový výraz, se také naučí, jak jej správně vyslovovat (pokud by cokoli vyslovil špatně, lektor ho okamžitě opraví, a díky tomu nehrozí, že by měl student dlouhodobě zafixované slovíčko s chybným významem či výslovností), praktické použití ve větě a ve spojení s jinými slovními druhy. Lektor, simulující autentické prostředí rodilého mluvčího, opakuje slovíčko tak dlouho, dokud si není jist, že ho studenti ovládají. K využití slovíčka se vrací také v dalších lekcích, tudíž je téměř nemožné, aby jej student zapomněl. Coby revize slouží rovněž diktáty a čtení již probraného učiva – zkrátka se opakuje co nejvíce, aby si student učivo doopravdy vštípil.
Opakování v kombinaci s metodou řízené konverzace, svižným tempem hodiny, neustálou komunikací s lektorem a opravování i těch sebenepatrnějších chybiček, tvoří ty nejlepší podmínky pro úspěšné studium angličtiny.    

Je Callanova metoda vhodná i pro začátečníky?

Callanova metoda je vhodná pro všechny, bez rozdílu úrovně. Pokud s angličtinou teprve začínáte, tento způsob výuky vám neuvěřitelně brzy přinese první známky progresu. Jelikož se začíná od úplných základů, student nikdy nebude vystaven trapnému pocitu, že nezná slovíčko; pracuje se jen s probranými a vysvětlenými výrazy. Na ty se postupně „nabalují“ výrazy nové.
Pokud jste naopak pokročilý student a potřebujete se rozmluvit, případně vhodně rozšířit slovní zásobu, jen těžko byste hledal lepší metodu. S Callanem oprášíte to, co už znáte, a mnoho nového se naučíte. Úrovní této výukové metody je 12, z nichž si každý tu svou vybere opravdu každý. Nevíte-li, do jaké úrovně spadáte, náš rozřazovací test to určí za vás. 
Máte děti a bojíte se, že jim výuka ve škole nic nedává? I pro ně je tady Callanova metoda! Namísto neefektivních cvičení a spojovaček se můžou již od útlého věku učit plynule mluvit anglicky – tím se ultimátně vyvarují ostychu, který při komunikaci v cizím jazyce pociťuje nejeden dospělý, a navíc je u nich aplikace této metody až neuvěřitelně efektivní; sami budete překvapeni, za jak krátkou dobu udělají nevídaný pokrok.

Budu dostávat domácí úkoly?

Callanova metoda je velmi oblíbená a přístupná i proto, že odpadá jakákoli domácí příprava. Samozřejmě, každá z učebnic nabízí prostor pro procvičování, ale díky neustálému opakování není nutné se doma připravovat a student čerpá z navštívených lekcí.

Pomůže mi Callanova metoda složit zkoušku FCE, CAE a jiné?

Určitě! Na začátku každé učebnice naleznete tabulku, kde jsou jednotlivé úrovně porovnány s konkrétními certifikáty. Pokud tedy dosáhnete Stage 7, měli byste být po komunikační stránce připraveni na zkoušku FCE (úroveň B2).