Zábavná angličtina pro děti? S námi hračka!

Kdy začít děti vyučovat angličtinu? A jak je co nejlépe motivovat, aby je učení i bavilo? Čtěte dále v našem článku!

Děti jsou skvělými studenty angličtiny. Nejenže nemají strach z mluvení, ale také se rády učí novým věcem, jsou vnímavější, mají schopnost naslouchat, a celkově se dá říct, že je pro ně studium angličtiny snazší než pro dospělého. Optimální je začít dítě učit anglicky okolo 3-4 roka života, jelikož toto období je nejvhodnější pro vytvoření pozitivního vztahu k cizímu jazyku.

Odborníci tvrdí, že pro výuku jazyků je ideální předškolní věk, a to z několika důvodů. Mozek dítěte je schopný uložit mnoho informací daleko efektivněji než dospělý jedinec; zároveň se v mozku tvoří jazyková centra, a dítě má tak daleko lepší dispozice k tomu, že v dospělém věku bude mluvit plynulejší angličtinou, než kdyby se anglicky učilo v pozdějším věku. Podle toho, s kolika jazyky se dítě ve věku 2 let dostává do kontaktu, tolik jazykových center se mu vytvoří.

Při učení je u dětí užitečná jejich přirozená hravost a tvořivost, nicméně možnou nevýhodou může být i rychlá únava a kolísání pozornosti. Nejlepší motivací je děti odměnit nějakou drobností, díky níž se budou na další lekce těšit.

Výuka angličtiny dětí má svá specifika a vyžaduje jiné učební metody než výuka dospělých, proto je potřeba se zaměřit na konkrétní formy a prvky výuky, které jim učení a vstřebávání angličtiny pomohou usnadnit. Pokud chcete svým dětem výuku angličtiny co nejvíce ulehčit a přiblížit, doporučujeme držet se následujících tipů.

1. Vizualizace

U těch nejmenších dětí je potřeba jednotlivá slovíčka nějak vizualizovat, proto je optimální využít didaktické pomůcky, obrázky a plakáty, hračky, obrázkové knížky a další prostředky, které co nejvíce vystihnou dané slovíčko nebo frázi. Pokud sami umíte anglicky, můžete tento jazyk zařadit do běžných každodenních situací, např. při procházce v parku, při vaření, uklízení apod.

2. Pravidelnost

Důležitým prvkem výuky angličtiny u dětí je také pravidelnost učení. Děti by měly být v neustálém kontaktu s angličtinou, a to v různých formách. Vhodné je děti přihlásit na kurz angličtiny pro děti, zároveň jim doma pouštět písničky a pohádky v originálním znění, hrát s nimi hry v angličtině a také s nimi zkoušet anglicky mluvit.

3. Hravá forma

Děti se učí novým slovíčkům a jednoduchým větám nenásilnou a zábavnou formou, například pomocí básniček, písniček nebo her, jelikož si ve většině případů vůbec neuvědomují, že si tímto zábavným způsobem vlastně osvojují nová anglická slovíčka a fráze, a zároveň si procvičují konverzaci. Zkuste si s ním zahrát pexeso v angličtině nebo třeba Dobble či jinou jednoduchou hru.

4. Důslednost a opakování

Nejlépe uděláte, když si vytvoříte dlouhodobý plán, ve kterém si určíte, kolik slovíček denně by se mělo vaše dítě naučit. Pokud se např. naučí tři slovíčka denně, za rok jich bude pravděpodobně umět okolo tisíce, což už je skvělá slovní zásoba. Pravidelným opakováním nově naučených slovíček si je dítě snáze zapamatuje. Můžete k tomu využít i učenice ze školy nebo z jazykového kurzu pro děti.

5. Komunikace s lektorem či učitelem

Zajímejte se o to, co vaše dítě potřebuje, jak je na tom s výukou, jakou formou se učí, jak reaguje nebo co ho zajímá. Mnoho výukových forem a her se dá využít i při domácí výuce angličtiny. Hlavně dítě do ničeho nenuťte, angličtina by měla děti především bavit, a pokud budou brát výuku jako něco, co dělat musí, pak si vytvoří spíše negativní vztah k angličtině.

Přejeme vám mnoho štěstí a hlavně pilných dětských studentů!